Категория «Юриспруденция. Общие вопросы права»

Посібник розрахований на юристів господарської спеціалізації, керівників, суб’єктів господарювання, фізичних осіб-підприємців 178 грн (Украина)
Відповідно до пункту 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України №192- VIII від 12 лютого 2015 року «Про забезпечення права на… 285 грн (Украина)
Посібник розрахований на працівників Фонду державного майна України, оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, оцінювачів-стажистів, викладачів… 248 грн (Украина)
У навчальному посібнику наведений навчальний та практичний матеріал з курсу кримінально-процесуального, цивільного процесуального, адміністративного… 297 грн (Украина)
Учебное пособие посвящено изложению основных тем, которые могут быть освещены при изучении учебной дисциплины Налоговый процесс 217 грн (Украина)
З метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні окремих категорій справ відповідної судової спеціалізації Пленум Вищого… 248 грн (Украина)
У навчальному посібнику в логічній послідовності розкриваються особливості організації і методології статистики зовнішньої торгівлі України… 134 грн (Украина)
Це видання є першим повноцінним, цілісним і систематизованим збірником навчально-методичного матеріалу, в якому розкриваються основні аспекти… 353 грн (Украина)
Посібник розрахований на нотаріусів, помічників нотаріусів, осіб, які мають намір складати кваліфікаційний іспит для отримання свідоцтва про право на… 223 грн (Украина)
Монография представляет собой исследование российского процессуального законодательства в условиях членства Российской Федерации во Всемирной… 791 ₽
Все будет хорошо. Но не у всех. Мир меняется, и надо быть изворотливым и включать голову, не откладывая "на понедельник" . В университете вы увидите… Вершина успеха 684 грн (Украина)
Настоящее издание представляет собой учебное пособие, подготовленное в соответствии с Государственным образовательным стандартом по дисциплине… Скорая помощь студенту 66 грн (Украина)
У монографії розглянуто теоретичні і прикладні проблеми взаємодії місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування Скорая помощь студенту 143 грн (Украина)
Навчальний посібник з«Правового письма»підготовлений авторським колективом Хмельницького університету управління та права Скорая помощь студенту 56 грн (Украина)
Навчальний посібник складається із 6 розділів. У них розглядаються етичні засади як вчення про мораль, що визначається сукупністю усвідомлюваних… Скорая помощь студенту 88 грн (Украина)
Дана робота являє собою викладення правових основ та проблем реабілітації жертв незаконних кримінальних переслідувань, політичних репресій та… Скорая помощь студенту 208 грн (Украина)
Навчальний посібник охоплює загальний спектр теоретичних знань з юридичної деонтології, які мають здобути студенти у процесі навчання відповідно до… Скорая помощь студенту 76 грн (Украина)
Мета навчального посібника–формування у студентів сучасного погляду на професію юриста і її місце у забезпеченні прав та інтересів громадян і… Скорая помощь студенту 113 грн (Украина)
В посібнику представлені основи базової комунікативної професійно-психологічної підготовки правоохоронців. Структура посібника створена відповідно… Скорая помощь студенту 153 грн (Украина)
Навчальний посібник покликаний сформувати в студентів розуміння людини в усій її цілісності. Він має глибоке філософсько-світоглядне підґрунтя… Скорая помощь студенту 177 грн (Украина)
Ви тримаєте в руках універсальний посібник, присвячений правилам скерування працівників у відрядження. Адже, сучасне життя диктує свої правила, й без… Скорая помощь студенту 198 грн (Украина)