Издатель «КазНУ»

Нұржамал Алдабек
Бұл оқу құралында Қытайдағы діндердің қалыптасуы мен даму тарихы, олардың Қытайдың саяси, мəдени өміріне ықпалы туралы барынша толық мəлімет… Религиоведение 2017 306 ₽ электронная книга (fb2, fb3, epub, mobi, pdf, html, pdb, lit, doc, rtf, txt)
Назым Дaбылтaевa
Aтaлғaн оқу құрaлындa инвестициялық үдеріс жəне оны жүзеге aсырудың теория мен прaктикaлық мəселелері қaрaстырылaды, оның ішінде нaрықтық экономикa… Ценные бумаги, инвестиции 2017 264 ₽ электронная книга (fb2, fb3, epub, mobi, pdf, html, pdb, lit, doc, rtf, txt)
Айнұр Оңдaш
Ұсынылып отырғaн оқу құрaлындa кәсіпорындaрының сыртқы экономикaлық қызметтері мен сыртқыэкономикaлық бaйлaныстaрын зaң және стaндaрт бойыншa… Зарубежная образовательная литература 2017 333 ₽ электронная книга (fb2, fb3, epub, mobi, pdf, html, pdb, lit, doc, rtf, txt)
Sholpan Jomartova
The educational manual covers the basics of the unified modeling language UML and provides recommendations on the use of language for the analysis… Техническая литература 2017 262 ₽ электронная книга (fb2, fb3, epub, mobi, pdf, html, pdb, lit, doc, rtf, txt)
Ө. Әбдиманұлы
Бұл электронды оқу құралында жазба әдебиеттің ең бір өнімді де көркемдік ізденіске толы кезеңі – ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ әдебиеті тұңғыш рет… Культурология 2011 193 ₽ электронная книга (fb2, fb3, epub, mobi, pdf, html, pdb, lit, doc, rtf, txt)
Ө. Әбдиманұлы
Бұл электронды оқу құралында ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті дамуының алғашқы кезеңі толыққанды түрде жүйеленіп, ұсынылып отыр. Бұл дәуірдің әдебиет… Зарубежная образовательная литература 2017 188 ₽ электронная книга (fb2, fb3, epub, mobi, pdf, html, pdb, lit, doc, rtf, txt)
Коллектив авторов
Оқу құралы жоғары оқу орындарының студенттеріне ақпараттық коммуника-циялық технологиялар пәні және кез келген заманауи ақпараттық технологиялар… Учебная литература 2017 240 ₽ электронная книга (fb2, fb3, epub, mobi, pdf, html, pdb, lit, doc, rtf, txt)
Коллектив авторов
В книге, приуроченной к 75-летию известного ученого, журналиста, доктора филологических наук, профессора М.К. Барманкулова, собраны научные и… Биографии и Мемуары 2012 370 ₽ электронная книга (fb2, fb3, epub, mobi, pdf, html, pdb, lit, doc, rtf, txt)
Коллектив авторов
В данной книге, приуроченной к 75-летию академика НАН РК, Заслуженному деятелю Казахстана М.М. Абдильдина, вниманию читателей представлены архивные… Зарубежная образовательная литература 2013 370 ₽ электронная книга (fb2, fb3, epub, mobi, pdf, html, pdb, lit, doc, rtf, txt)
Коллектив авторов
В данной книге, посвященной известному ученому, члену-корреспонденту АН КазССР, Заслуженному деятелю науки КазССР, доктору химических наук… Зарубежная образовательная литература 2013 370 ₽ электронная книга (fb2, fb3, epub, mobi, pdf, html, pdb, lit, doc, rtf, txt)
Коллектив авторов
Бұл кітапта қазақ халқының белгілі мемлекет және қоғам қайраткері, ұлттық мәдениетті дамыту ісіне айтулы еңбек сіңірген, түрлі деңгейдегі партия… Зарубежная образовательная литература 2013 370 ₽ электронная книга (fb2, fb3, epub, mobi, pdf, html, pdb, lit, doc, rtf, txt)
Коллектив авторов
Брест қамалының оңтүстік бекінісін қорғаушылардың бipi, ардагер Ғ.Ж. Жұматовтың өмірі қаһармандыққа толы. Кітапта майдангер ұстаздың туып-өскен… Зарубежная образовательная литература 2013 370 ₽ электронная книга (fb2, fb3, epub, mobi, pdf, html, pdb, lit, doc, rtf, txt)
Коллектив авторов
Бұл кітап белгілі ұстаз, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Б. Ахметованың 75 жылдық мерейтойына арналады. Кітапта КСРО Мемлекеттік… Зарубежная образовательная литература 2013 370 ₽ электронная книга (fb2, fb3, epub, mobi, pdf, html, pdb, lit, doc, rtf, txt)
Коллектив авторов
Бұл кітап философ-ғалым, мемлекет және қоғам қайраткері, философия ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі Жабайхан Мүбәракұлы Әбділдиннің… Зарубежная образовательная литература 2013 370 ₽ электронная книга (fb2, fb3, epub, mobi, pdf, html, pdb, lit, doc, rtf, txt)
Коллектив авторов
В данной книге, приуроченной к 110-летию выдающегося ученого, академика АН КазССР, доктора химических наук, профессора М.Т. Козловского, вниманию… Зарубежная образовательная литература 2014 370 ₽ электронная книга (fb2, fb3, epub, mobi, pdf, html, pdb, lit, doc, rtf, txt)
Коллектив авторов
Бұл кітап белгілі түркітанушы, ұстаз, филология ғылымдарының докторы, профессор А.С. Аманжоловтың 80 жылдық мерейтойына арналады. Кітапта ғалымның… Зарубежная образовательная литература 2014 370 ₽ электронная книга (fb2, fb3, epub, mobi, pdf, html, pdb, lit, doc, rtf, txt)
Коллектив авторов
В данной книге, приуроченной к 90-летию ветерана Великой Отечественной войны, государственного и общественного деятеля нашей республики Ш.Ж… Зарубежная образовательная литература 2014 370 ₽ электронная книга (fb2, fb3, epub, mobi, pdf, html, pdb, lit, doc, rtf, txt)
Коллектив авторов
Бұл кітап қазақ халқының көрнекті философы, әлемге белгілі фарабитанушы ғалым, философия ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі… Зарубежная образовательная литература 2014 370 ₽ электронная книга (fb2, fb3, epub, mobi, pdf, html, pdb, lit, doc, rtf, txt)
Коллектив авторов
Бұл кітап Ұлы Отан соғысы және еңбек ардагері, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген қайраткер, ҚР ҰҒА Құрметті академигі, белгілі ұстаз, тарих… Зарубежная образовательная литература 2014 370 ₽ электронная книга (fb2, fb3, epub, mobi, pdf, html, pdb, lit, doc, rtf, txt)
Коллектив авторов
Кітапқа белгілі мәдениеттанушы, философ-ғалым, мемлекет және қоғам қайраткері, ҚазҰУ-дың профессоры С. Темірбековтің ғылыми-педагогикалық және… Зарубежная образовательная литература 2014 370 ₽ электронная книга (fb2, fb3, epub, mobi, pdf, html, pdb, lit, doc, rtf, txt)
Коллектив авторов
В данной книге, приуроченной к 85-летнему юбилею известного деятеля науки, доктора химических наук, профессора Георгия Ивановича Ксандопуло, вниманию… Зарубежная образовательная литература 2014 370 ₽ электронная книга (fb2, fb3, epub, mobi, pdf, html, pdb, lit, doc, rtf, txt)